Základná organizácia OZ Chémia SR pri MG Tatragas, spol. s r.o.